Financiële verantwoording

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2022 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2021

 

31 december 2022

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

61.474,36

 

50.460,02

TOTAAL

 

61.474,36

 

50.460,02

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

61.474,36

 

50.460,02

 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2021 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2020 

 

31 december 2021

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

66.759,02

 

61.474,36

TOTAAL

 

66.759,02

 

61.474,36

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

66.759,02

 

61.474,36

 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2020 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2019 

 

31 december 2020

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

76.134,51

 

66.759,02

TOTAAL

 

76.134,51

 

66.759,02

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

76.134,51

 

66.759,02

 

Winst- en verliesrekening 2018-2019

         
   

2019

 

2020

Rentebaten

 

24,60

 

4,48

Resultaat

 

24,60

 

4,48

 

Uitgaven 2020

In 2020 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 211,40 euro. En de stichting heeft in totaal 8984,35 euro gedoneerd aan 8 projecten via de website 'Voor de Kunst' en 3 projecten via de website 'Cinecrowd'. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2018 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2017 

 

31 december 2018

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

96.693,22

 

86.492,43

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2019 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2018 

 

31 december 2019

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

86.492,43

 

76.134,51

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

Winst- en verliesrekening 2018-2019

         
   

2018

 

2019

Rentebaten

 

39,94

 

 24,60

Resultaat

 

39,94

 

24,60

 

 

Uitgaven 2019

In 2019 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 382,25 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan 1 project / 3 deelprojecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2018 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2017 

 

31 december 2018

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

96.693,22

 

86.492,43

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

Winst- en verliesrekening 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2018

Rentebaten 

 

146,43

 

 39,94

Resultaat

 

146,43

 

39,94

Toelichting 

Uitgaven 2017

In 2017 zijn kosten gemaakt ten behoeve van het voortbestaan van de stichting: notariskosten, Kamer van Koophandel, bouwen en hosten van een website. Deze kosten bedragen in totaal 4.427,46 euro.  

Uitgaven 2018

 

In 2018 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 200,57 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan vier projecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds 

per 31-12-2016 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2015 

 

31 december 2016

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

100.549,51

 

101.120, 68

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

100.549,51

 

101.120, 68

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

2015

Rentebaten 

 

571,17

 

 526,93

Resultaat

 

571,17

 

526,93

 

 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2019 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2018 

 

31 december 2019

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

86.492,43

 

76.134,51

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

Winst- en verliesrekening 2018-2019

         
   

2018

 

2019

Rentebaten

 

39,94

 

 24,60

Resultaat

 

39,94

 

24,60

 

 

Uitgaven 2019

In 2019 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 382,25 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan 1 project / 3 deelprojecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2018 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2017 

 

31 december 2018

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

96.693,22

 

86.492,43

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

Winst- en verliesrekening 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2018

Rentebaten 

 

146,43

 

 39,94

Resultaat

 

146,43

 

39,94

Toelichting 

Uitgaven 2017

In 2017 zijn kosten gemaakt ten behoeve van het voortbestaan van de stichting: notariskosten, Kamer van Koophandel, bouwen en hosten van een website. Deze kosten bedragen in totaal 4.427,46 euro.  

Uitgaven 2018

 

In 2018 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 200,57 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan vier projecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds 

per 31-12-2016 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2015 

 

31 december 2016

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

100.549,51

 

101.120, 68

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

100.549,51

 

101.120, 68

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

2015

Rentebaten 

 

571,17

 

 526,93

Resultaat

 

571,17

 

526,93

 

 

 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2019 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2018 

 

31 december 2019

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

86.492,43

 

76.134,51

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2019 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2018 

 

31 december 2019

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

86.492,43

 

76.134,51

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

Winst- en verliesrekening 2018-2019

         
   

2018

 

2019

Rentebaten

 

39,94

 

 24,60

Resultaat

 

39,94

 

24,60

 

 

Uitgaven 2019

In 2019 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 382,25 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan 1 project / 3 deelprojecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2018 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2017 

 

31 december 2018

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

96.693,22

 

86.492,43

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

Winst- en verliesrekening 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2018

Rentebaten 

 

146,43

 

 39,94

Resultaat

 

146,43

 

39,94

Toelichting 

Uitgaven 2017

In 2017 zijn kosten gemaakt ten behoeve van het voortbestaan van de stichting: notariskosten, Kamer van Koophandel, bouwen en hosten van een website. Deze kosten bedragen in totaal 4.427,46 euro.  

Uitgaven 2018

 

In 2018 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 200,57 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan vier projecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds 

per 31-12-2016 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2015 

 

31 december 2016

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

100.549,51

 

101.120, 68

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

100.549,51

 

101.120, 68

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

2015

Rentebaten 

 

571,17

 

 526,93

Resultaat

 

571,17

 

526,93

 

 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2019 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2018 

 

31 december 2019

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

86.492,43

 

76.134,51

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

86.492,43

 

76.134,51

 

Winst- en verliesrekening 2018-2019

         
   

2018

 

2019

Rentebaten

 

39,94

 

 24,60

Resultaat

 

39,94

 

24,60

 

 

Uitgaven 2019

In 2019 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 382,25 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan 1 project / 3 deelprojecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2018 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2017 

 

31 december 2018

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

96.693,22

 

86.492,43

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

Winst- en verliesrekening 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2018

Rentebaten 

 

146,43

 

 39,94

Resultaat

 

146,43

 

39,94

Toelichting 

Uitgaven 2017

In 2017 zijn kosten gemaakt ten behoeve van het voortbestaan van de stichting: notariskosten, Kamer van Koophandel, bouwen en hosten van een website. Deze kosten bedragen in totaal 4.427,46 euro.  

Uitgaven 2018

 

In 2018 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 200,57 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan vier projecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds 

per 31-12-2016 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2015 

 

31 december 2016

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

100.549,51

 

101.120, 68

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

100.549,51

 

101.120, 68

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

2015

Rentebaten 

 

571,17

 

 526,93

Resultaat

 

571,17

 

526,93

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2018-2019

         
   

2018

 

2019

Rentebaten

 

39,94

 

 24,60

Resultaat

 

39,94

 

24,60

 

 

Uitgaven 2019

In 2019 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 382,25 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan 1 project / 3 deelprojecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2018 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2017 

 

31 december 2018

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

96.693,22

 

86.492,43

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

96.693,22

 

86.492,43

 

 

Winst- en verliesrekening 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2018

Rentebaten

 

146,43

 

 39,94

Resultaat

 

146,43

 

39,94

Toelichting 

Uitgaven 2017

In 2017 zijn kosten gemaakt ten behoeve van het voortbestaan van de stichting: notariskosten, Kamer van Koophandel, bouwen en hosten van een website. Deze kosten bedragen in totaal 4.427,46 euro.  

Uitgaven 2018

 

In 2018 zijn administratieve kosten en bestuurskosten gemaakt ter hoogte van 200,57 euro. En de stichting heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd aan vier projecten. 

 

Balans Cornelis Goekoop Fonds

per 31-12-2016 (in euro's)

   

 

   

 

 

 

31 december 2015 

 

31 december 2016

ACTIVA

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

00

 

00

Inventaris

 

00

 

00

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

00

 

00

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Bankrekening

 

100.549,51

 

101.120, 68

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Stichtingskapitaal

 

100.549,51

 

101.120, 68

Kortlopende schulden

 

 

 

 

Omzetbelasting

 

00

 

00

TOTAAL

 

100.549,51

 

101.120, 68

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

2015

Rentebaten

 

571,17

 

 526,93

Resultaat

 

571,17

 

526,93