Bestuurssamenstelling

* Carine Goekoop (voorzitter)

* Klazien Brummel (secretaris)

* Michaela Barones van Wassenaer (penningmeester)
 
* Hester Bergen (bestuurder)
 
* Caroline van de Vijver (bestuurder)
 
 
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor het Goekoopfonds onbezoldigd.